Get Adobe Flash player

Karta klienta GsmMarket

karta1s karta2s

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY STAŁEGO KLIENTA

Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Klienta jest firma

GsmMarket.pl z siedzibą: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, NIP:951-129-72-24

UZYSKANIE KARTY STAŁEGO KLIENTA

 1. Karta Stałego Klienta, zwana dalej kartą przyznawana jest stałym klientom GsmMarket.pl.

 2. Klient otrzymuje kartę bezpłatnie. Karty nie są wydawane imiennie.

UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY STAŁEGO KLIENTA

 1. Posiadacz karty ma prawo do uzyskania poniższych rabatów:

 • 15% rabatu na usługę serwisową,

 • 5% rabatu na akcesoria oryginalne,

 • 10% rabatu na akcesoria – zamienniki,

 • 15% rabatu na akcesoria przy zakupie telefonu powyżej 1 000,00 pln,

 • 50% rabatu na zakup pozłacanych telefonów,

 • voucher na kawę w MK CAFE podczas oczekiwania na naprawę serwisową na miejscu,

 • 10% rabatu na ofertę w BALI CAFE,

 • 10% rabatu na ofertę w BALI SPA,

 • 10% rabatu na ofertę w MK CAFE,

 • 10% rabatu na ofertę w PINI GRILL & DELIKATESY.

 • 10% rabatu na ofertę w GROOLE

 1. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego
  okazania karty rabatowej.

 2. Rabaty nie obejmują towarów przecenionych oraz objętych inną forma promocji.

 3. Rabaty z kilku kart rabatowych nie sumują się.

 4. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.

 5. Karta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY STAŁEGO KLIENTA

 1. Karta wydawana jest bezterminowo.

 2. Wystawca ma prawo do unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.

 3. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności karty lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona.

 4. Wystawca karty ma prawo do zakończenia programu karty w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty ulegają unieważnieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gsmmarket.pl i w punktach sprzedaży.

 2. Firma GsmMarket.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do przedmiotowego regulaminu i poinformowania o tym uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu na powyższej stronie internetowej lub w punktach sprzedaży.

 3. Zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać od 14 dnia wprowadzenia nowego regulaminu.

 4. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty.